Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Neofyty (druhy rostlin) a neozoa (druhy živočichů) - druhy místně nepůvodní, nově zavlečené a pro místní biotu potenciálně nebezpečné se staly součástí téměř všech ekosystémů. Student vyhodnotí výskyt vybraného (až všech) neofytu/neozoa na vybraném území a jejich šíření, dále navrhne způsob likvidace nebezpečného druhu či ochranu před těmito druhy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení