Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha, který je lesním druhem a vyskytuje se v území, které se lesnicky využívá. Na tomto území (např. ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaký je vliv lesního hospodaření na ohrožený taxon a v případě úbytku populace navrhne management, který ohrožený druh respektuje.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
M-LE Landscape engineering
M-FEN Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.