Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv lesního hospodářství na zvláště chráněné taxony vybraného území
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha, který je lesním druhem a vyskytuje se v území, které se lesnicky využívá. Na tomto území (např. ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaký je vliv lesního hospodaření na ohrožený taxon a v případě úbytku populace navrhne management, který ohrožený druh respektuje.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
M-KI Krajinné inženýrství
M-LIN Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.