Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha a na vybraném území (ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou území). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu a navrhne management území, kterým podpoří ekosystém, na němž je druh závislý.

There are no limitations of the topic