Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Summary: Student vybere ohrožený taxon rostliny či živočicha a na vybraném území (ŠLP Křtiny nebo i jinde) zjistí, jaká je populace druhu (z literatury a návštěvou území). Dále bude hodnotit, jaké je potenciální ohrožení zkoumaného druhu a navrhne management území, kterým podpoří ekosystém, na němž je druh závislý.

There are no limitations of the topic