Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vliv věku jedince na sekundární růst kmene smrku ztepilého na buněčné úrovni
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Summary: Během vegetačního období 2013 byly odebírány v týdenním intervalu mikrovývrty z kmenů smrku ztepilého ze dvou různověkých porostů na výzkumné ploše Rájec-Němčice. Z těchto mikrovývrtů budou zhotoveny příčné řezy v podobě trvalých mikroskopických preparátů.Jednotlivé preparáty, které představují časové snímky v procesu tvorby sekundárního xylému a floému je možné analyzovat na základě počtu buněk v různých fázích diferenciace. Na základě těchto dat bude analyzován vliv věku jedince na procesy xylogeneze (tvorby dřeva).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.