Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Použití fytogenních aditiv ve výživě drůbeže
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
Abstrakt:
Student provede pokus s drůbeží a vyhodností efekt aditiv na trávicí trakt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZOO Zootechnika