Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Landscape Management - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Summary:
Provedení analýzy stavu vozovek na vybrané lokalitě LS Telč, pomocí laboratorních a polních zkoušek a jejich následným porovnáním s projektovou dokumentací, umožní zhodnocení stávající stavu a vytipování hlavních příčin poruch. Analýza bude doplněna i zhodnocením modulu pružnosti stanoveného ze zkoušky CBR pro použití v návrhové metodice návrhu vozovek lesních cest.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-LE Landscape Engineering
C-LE-LE Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.