Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:2
Proposed by:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Summary: V oblasti Hrubého Jeseníku budou vybrány oblasti, kde byl zjištěn výskyt popř. kde se vyskytuje lesnicky významný druh obaleč modřínový. Výskyt bude vyhodonocen s ohledem na lesnicko-typologické jednotky (vegetační stupně a soubory lesních typů). Cílem bude vyhodnocení výskytu a abundance ve vztahu k chrakteru stanoviště a stupně přirozenosti, a stavu lesních geobiocenóz. Důraz bude kladen na terénní práce. Výsledkem bude publikace v odborném tisku.

informace
There are no limitations of the topic