Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Možnosti financování ochrany životního prostředí
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Summary: Ochrana životního prostředí by měla být jednou z priorit politiky každého státu, protože přispívá k udržitelnému rozvoji. Financování životního prostředí vytváří základní předpoklad pro přípravu projektů, jejichž cílem je zlepšit stav složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj. Většina prostředků, které směřují do oblasti ochrany životního prostředí, jsou veřejné zdroje, jejichž problémem je neefektivnost jejich využívání. Cílem práce je identifikovat zdroje financování pro jednotlivé oblasti životního prostředí. Konkretizovat zdroje financování pro vybranou oblast životního prostředí, zhodnotit jejich efektivnost, případně navrhnout možné zlepšení financování dané oblasti životního prostředí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.