Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Geomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesích
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary: Cílem práce bude posoudit dopad reliéfu terénu na vlastnosti půd, (včetně jejich taxonomické klasifikace) v Žofínském pralese. Práce umožní kvantifikovat jeden z tradičních faktorů pedogeneze a diskutovat roli ostatních faktorů (klimatu, matečné horniny, biomechanických a biochemických vlivů stromů aj.). Současné výzkumy přitom prokázaly, že Žofínksý prales má nebývale vysokou diverzitu půd, jejíž příčiny nebyly dosud objasněny. Pro zpracování diplomové práce budou použita zejména data z Databanky přirozených lesů ČR (www.pralesy.cz), především data laserového skenování, opakovaná dendrometrická měření a podrobný půdní průzkum zahrnující i chemické analýzy ca 1000 vzorků. Výsledky podstatně zvýší naši znalost pedogenetických procesů.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic