Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Genetické markery - programy, statistické postupy, praktické příklady
State of topic:
approved (doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Summary:
Téma bakalářské práce je zaměřeno na praktické stránky analýzy genetických markerů. Cíĺem bude získat co nejširší pohled na současné softwarové produkty a jejich využití v analýze genetických markerů.

There are no limitations of the topic