Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Říčky
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michal Friedl
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Michal Friedl
Summary: V zájmovém území bude zachyceno rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů, tedy lesů výmladkového původu s dochovanými přírodními (doupné stromy, dendrotelmy, pařezové hlavy s výmladky, světliny apod.) a kulturně-historickými prvky (hraniční příkopy a valy, hraniční kameny, kamenice, meze, agrární terasy apod.). Výstupem bude mapa rozšíření segmentů starobylých výmladkových lesů a jejich charakteristika. Cílem práce je odhalit vzájemné souvislosti výskytu starobylých výmladkových lesů, dochovaných přírodních, kulturně-historických prvků a historického vývoje krajiny. Předpoklady: radost z pohybu v terénu, plošného mapování a odhalování přírodních a kulturně-historických souvislostí.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
C-FE Forest Engineering-- not entered -- -- not entered --
C-LE Landscape Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.