Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Jevišovky
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V zájmovém území bude zachyceno rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů, tedy lesů výmladkového původu s dochovanými přírodními (doupné stromy, dendrotelmy, pařezové hlavy s výmladky, světliny apod.) a kulturně-historickými prvky (hraniční příkopy a valy, hraniční kameny, kamenice, meze, agrární terasy apod.). Výstupem bude mapa rozšíření segmentů starobylých výmladkových lesů a jejich charakteristika. Předpoklady: radost z pohybu a mapování v terénu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry
B-LAND Landscaping
-- no restrictions --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.