Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů v povodí Oslavy
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Michal Friedl, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
V zájmovém území bude zachyceno rozšíření a stav starobylých výmladkových lesů, tedy lesů výmladkového původu s dochovanými přírodními (doupné stromy, dendrotelmy, pařezové hlavy s výmladky, světliny apod.) a kulturně-historickými prvky (hraniční příkopy a valy, hraniční kameny, kamenice, meze, agrární terasy apod.). Výstupem bude mapa rozšíření segmentů starobylých výmladkových lesů a jejich charakteristika. Předpoklady: radost z pohybu a mapování v terénu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví
B-KRAJ Krajinářství
-- neobmedzené --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.