Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek na ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza stávajícího stavu vytipovaných úseků odvozních lesních cest v lokalitě ŠLP dle technologie krytove vrstvy. Hodnocení bude provedeno v laboratři mechaniky zemin, dle platných geotechických norem laboratorní zkoušení zemin a materiálů pro vozovky pozemních komunakaci, v navaznosti na mnozstvi prepravene svozne hmoty a kvality podlozi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.