Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Návrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž Brno
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
Práce bude obsahovat: - posouzení současného stavu dané lokality - zpracování prognózy ústupu břehu - vznesení do situace (AUTO CAD) - návrh stabilizace břehu - zpracování příčných řezů (AUTO CAD)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení