Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Summary:
1. Prostudujte relevantní zdroje zabývající se problematikou rekreačního využití území, potenciálu cestovního ruchu, kapacity prostředí z hlediska rekreace a další. 2. V rámci modelového území proveďte hodnocení širších územních vztahů, primární, sekundární a terciární krajinné struktury. Při hodnocení se zaměřte na rozhodující přírodní a kulturní faktory vývoje krajinné struktury. Definujte hlavní problémy a střety v území. 3. V rozsahu územní studie navrhněte potřebná řešení vymezených problémů (změny funkčního využití, prostorového řešení) v souvislosti s rozvojem rekreačního využití. Návrhy ověřte formou prostorových skic, modelů, případně detailů. 4. Závěry konfrontujte se stávající územně plánovací dokumentací.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LSA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.