Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na zkoumání fungování nástrojů programové alokace a programového financování v rámci soustavy veřejných rozpočtů ČR s důrazem na orgány státní správy.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení