Summary of topics offered - Department of Regional Development (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
State of topic:
approved (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional Development - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Téma je zaměřeno na zkoumání fungování nástrojů programové alokace a programového financování v rámci soustavy veřejných rozpočtů ČR s důrazem na orgány státní správy.

informace
There are no limitations of the topic