Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Programové financování v podmínkách veřejných rozpočtů ČR
Stav témy: schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Téma je zaměřeno na zkoumání fungování nástrojů programové alokace a programového financování v rámci soustavy veřejných rozpočtů ČR s důrazem na orgány státní správy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia