Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení veřejných projektů pomocí kvantitativních manažerských metod
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Téma obsahující problematiku aplikace nástrojů měření 3E v případě veřejných investičních, popř. i neinvestičních projektů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení