Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Inovativní metody řízení veřejné správy v kontextu regionálního rozvoje ČR
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michelle Dorée, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Téma zaměřující se na aplikaci manažerských metod řízení veřejného sektoru v tuzemské veřejné správě, s důrazem na nástroje TQM.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení