Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
State of topic:
approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Téma práce zaměřené na komunikační management lesního podniku. S využitím metod kvalitativní komunikační analýzy vyhodnotit současný stav interní komunikace vybraného komunálního lesního podniku a externí komunikace ve vztahu k zřizovateli. Navrhnout optimální systémy předávání informací mezi organizačními složkami podniku, mezi podnikem a zřizovatelem a mezi podnikem a státem prostřednictvím profesních organizací.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.