Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Final thesis
Topic: Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Summary: Cílem práce je sestavení numerického modelu bubenické paličky a výpočet její odezvy při základních způsobech dynamického namáhání metodou konečných prvků.

There are no limitations of the topic