Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Final thesis
Topic:
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je sestavení numerického modelu bubenické paličky a výpočet její odezvy při základních způsobech dynamického namáhání metodou konečných prvků.

There are no limitations of the topic