Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Financování zvoleného projektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Abstrakt: Cíl práce je spatřován v nalezení optimálního financování zvoleného projektu, jak z oblasti podnikatelské , tak i nepodnikatelské sféry.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení