Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Financování zvoleného projektu
State of topic: approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary:
Cíl práce je spatřován v nalezení optimálního financování zvoleného projektu, jak z oblasti podnikatelské , tak i nepodnikatelské sféry.

informace
There are no limitations of the topic