Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Financování zvoleného projektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cíl práce je spatřován v nalezení optimálního financování zvoleného projektu, jak z oblasti podnikatelské , tak i nepodnikatelské sféry.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení