Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení hospodaření veřejného subjektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Abstrakt:
Cíl práce je spatřován v identifikaci problematických míst v hospodaření zvoleného nepodnikatelského subjektu a navrhnout taková řešení, jež povedou k jeho odstranění.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení