Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Právní a ekonomické aspekty kompenzace škod působených zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Navrhovaná práce bude analyzovat současnou metodiku pro stanovení výše škod působených zvěří na lesních porostech s ohledem na současně platnou legislativu. Dále se bude práce zabývat možnostmi metodického postupu při stanovování výše škod působených zvěří na polních plodinách.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení