Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radim Plhal, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Navrhovaná práce má za cíl teoreticky navrhnout a prakticky ověřit metodický postup pro stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií. Tato metodika by následně měla potenciál širokého využití pro hodnocení kvality populací zvěře pod vlivem mysliveckého hospodaření.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení