Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zjišťování početnosti prasete divokého v lesním prostředí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Černou zvěř lze z pohledu výše ročního lovu považovat za nejvýznamnější druh spárkaté zvěře v ČR. Specifikům správného mysliveckého hospodaření s touto zvěří je dosud přikládán jen malý význam. Práce má za cíl analyzovat specifika metodiky odhadu početnosti této zvěře a navrhnout optimální postupy.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení