Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení výkonnosti podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce je na základě vybraných finančních ukazatelů analyzovat a zhodnotit současnou výkonnost vybranného podniku a na základě zjištěných poznatků navrhnout možná řešení pro zvýšení výkonnosti zkoumaného podniku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení