Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení výkonnosti podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce je na základě vybraných finančních ukazatelů analyzovat a zhodnotit současnou výkonnost vybranného podniku a na základě zjištěných poznatků navrhnout možná řešení pro zvýšení výkonnosti zkoumaného podniku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení