Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv podnikatelských subjektů na rozvoj regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Hlavním záměrem diplomové práce je na základě vybraných metod analyzovat a zhodnotit míru vlivu vybraných podnikatelských subjektů na rozvoj konkrétního regionu a následně navrhnout řešení pro zvýšení rozvojového potenciálu vybraného regionu z pohledu zkoumaných podnikatelských subjektů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení