Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Strategické přístupy regionálního rozvoje
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním záměrem diplomové práce je analýza stávajících strategických přístupů regionálního rozvoje (pro vybraný region) a následně návrh strategie regionálního rozvoje pro vybraný region.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení