Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Strategické přístupy regionálního rozvoje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce je analýza stávajících strategických přístupů regionálního rozvoje (pro vybraný region) a následně návrh strategie regionálního rozvoje pro vybraný region.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení