Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Finanční řízení vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce mopocí vybraných metod analyzovat a zhodnotit úroveň finančního řízení vybraného podniku a nahvrhout možná řešení pro zvyšení efektivity zkoumané problematiky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení