Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Finanční řízení vybraného podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním záměrem diplomové práce mopocí vybraných metod analyzovat a zhodnotit úroveň finančního řízení vybraného podniku a nahvrhout možná řešení pro zvyšení efektivity zkoumané problematiky.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení