Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Financování vybraného podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit současné možnosti financování vybraného podniku a navrhnout možná doporučení pro zvýšení efektivity zkoumané oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení