Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Faktory udržitelného rozvoje podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je na základě vybraných výzkumných metod definovat hlavní faktory udržitelného rozvoje vybraného podniku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení