Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním záměrem bakalářské práce je na základě vybraných metod analyzovat a zhodnotit investiční činnosti a příležitosti vybraného podniku a navrhnout opatření pro zvýšení investičního potenciálu tohoto podniku.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení