Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení investičních příležitostí a činností vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je na základě vybraných metod analyzovat a zhodnotit investiční činnosti a příležitosti vybraného podniku a navrhnout opatření pro zvýšení investičního potenciálu tohoto podniku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení