Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je na základě vybraných výzkumných metod analyzovat a zhodnotit konkurenceschopnost vybraného podniku v podmínkách udržitelného rzvoje a navrhnout opatření pro zvýší konkureční schopnosti tohoto podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia