Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Konkurenceschopnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavním záměrem bakalářské práce je na základě vybraných výzkumných metod analyzovat a zhodnotit konkurenceschopnost vybraného podniku v podmínkách udržitelného rzvoje a navrhnout opatření pro zvýší konkureční schopnosti tohoto podniku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení