Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit rozvojový potenciál vybraného regionu. Teoretická část práce zpracovává základní pojmy a souvislosti, které slouží jako východisko pro zpracování praktické části. Praktická část práce se zaměřuje na kritickou a evaluační analýzu současných možností regionálního rozvoje vybraného regionu a na jejím základě jsou navržena doporučení pro zvýšení efektivity zkoumané oblasti.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení