Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit rozvojový potenciál vybraného regionu. Teoretická část práce zpracovává základní pojmy a souvislosti, které slouží jako východisko pro zpracování praktické části. Praktická část práce se zaměřuje na kritickou a evaluační analýzu současných možností regionálního rozvoje vybraného regionu a na jejím základě jsou navržena doporučení pro zvýšení efektivity zkoumané oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení