Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit rozvojový potenciál vybraného regionu. Teoretická část práce zpracovává základní pojmy a souvislosti, které slouží jako východisko pro zpracování praktické části. Praktická část práce se zaměřuje na kritickou a evaluační analýzu současných možností regionálního rozvoje vybraného regionu a na jejím základě jsou navržena doporučení pro zvýšení efektivity zkoumané oblasti.

informace
There are no limitations of the topic