Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnocení rozvojového potenciálu vybraného regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Hlavním záměrem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit rozvojový potenciál vybraného regionu. Teoretická část práce zpracovává základní pojmy a souvislosti, které slouží jako východisko pro zpracování praktické části. Praktická část práce se zaměřuje na kritickou a evaluační analýzu současných možností regionálního rozvoje vybraného regionu a na jejím základě jsou navržena doporučení pro zvýšení efektivity zkoumané oblasti.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení