Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Roubování zeleninových druhů
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Robování zeleniny je v celosvětovém pohledu velmi významné a představuje důležitou část pěstování, pestože u nás je téměř neznámé. Cílem předkládané bakalářské práce bude literárně popsat a vyhodnotit konkrétní způsoby roubování u vybranných zeleninových druhů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-HE Horticultural Engineering
B-HE-H Horticulture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.