Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Abstrakt:
Založení pokusu s porovnáním ruční a mechanizované defoliace. Hodnocení listové plochy keřů. Hodnocení kvality hroznů, poškození hroznů a napadení hnilobami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení